Escape room: Camí Ferroviari a Montserrat

Casa Mestres Carrer del Mur, 2, Martorell

Accès prioritari per socis d'Assotea Es requereix dispositiu mòbil, carregat i amb internet Amb el suport de l'Ajuntament de Martorell i l'Associació del Ferrocarril de Martorell

Get Tickets 3,00€ 60 tickets left